Price Factors

transportare decedati pret ieften

transportare decedati pret ieften

Este greu să estimezi un preț .

 

pentru repatriera unei persoane decedate, din simplu motiv că unele state chiar dacă s. transportare decedati pret ieften

unt semnatare la acordurile internaționale, .

specificul de lucru privind sigilarea sicriului și obținerea.

certificatelor necesare diferă destul .

de mult, și chiar de la o regiune la alta în interi.orul aceleași țări.

Un alt motiv pentru care stabilirea unui preț (cost) este dificil ar fi cauza și locul decesului.

Spre exemplu, dacă o persoană a decedat la spital și cauza decesului este c.

unoscută prin diagnostic ș.

i tratament în cadrul acelei instituții medicale, atunci de regul.

ă corpul neîsuflețit este transportat la morga spitalului de unde.

mai apoi se obține certificatul constatator medical de deces.

Însă în cazurile în care decesul a surv.

enit pe stradă, la locul .

de muncă sau la domiciliu, atunci corpul peroanei decedate este .

transportat la morga institutului de medicină legală pentru a i se stabili cauza decesului.

 Apoi dosarul se transmite către poliție sau procuratura .

acelei localități, de unde urmează a fi ridicate actele și permisiunea nese.

sară pentru repatriere.

Însa, din exeriență pe care o avem, vă.

putem da cateva repere de preț pentru repatrierea.

unei persoane decedate. din orașele mari din Europa.

Spre exemplu serviciu complet cu perfectare .

actelor, sicriul zincat și transportarea decedatului ar fi:

Viena Austria – 1600 euro

Berlin Germania – 1550 euro

Frankfurt Germania – 1770 euro

Praga Cehia – 1500 euro

Padova Italia – 2070 euro

Milano Italia – 2620 euro

Paris Franța – 2650 euro

Brussel Belgia – 2050 euro

Budapest Ungaria – 950 euro

Garanție 100%, corpul se va păstra și se va putea deschide capacul pentru a putea fi înmormântat tradițional.

It is difficult to estimate a price for the repatriation of a deceased person for the simple reason that some states, even if they are signatories to international agreements, the specifics of working on sealing the coffin and obtaining the necessary certificates differ quite a lot, the same countries.

Another reason why setting a price (cost) is difficult would be the cause and place of death.

For example, if a person has died at the hospital and the cause of death is known through diagnosis and treatment in that medical institution, then usually the dead body is transported to the hospital morgue where the medical certificate of death is then obtained. However, in cases where the death occurred on the street, at work or at home, then the body of the deceased person is transported to the morgue of the forensic institute to determine the cause of death. The file is then sent to the police or prosecutor’s office of that locality, from where the documents and the necessary permission for repatriation are to be collected.

But, from the experience we have, we can give you some price points for the repatriation of a deceased person from the big cities in Europe. For example, a complete service with completion of documents, the galvanized coffin and the transportation of the deceased would be:

CountryLocationPrice
AustriaVienna1600 €
GermanyBerlin1550 €
GermanyFrankfurt1770 €
Czech RepublicPrague1500 €
ItalyPadua(Padova)2070 €
ItalyMilan2620 €
FranceParis2650 €
BelgiumBrussels2050 €
BudapestHungary950 €