FAQ

Intrebari raspunsuri

Intrebari raspunsuri

 

Repatriere persoane decedate, serviciu complet
Serviciu complet de repatriere este atunci când acei oameni care au încredere în .
“Funeral International Expedition” SRL nu au grijă de perfectarea și corectitudinea .
documentelor, atunci când pot să își ia rămas bun la priveghi cu sicriul deschis, .
când pot să oficieze ceremonialul religios dupa tradiția și obiceiurile lor.
Iar după înmormântare pot apela pentru orișice întrebare ce ține de obținerea .
compensației sau despăgubire sau orișice alta întrebare .
care mai apare într-un proces atât de complicat.

Transport auto sau aerian

Întrebarea fregventă care apare atunci cand ajung să decidă cum umează a fi .
transportat decdatul, este sa aleagă din cele două oportunități posibile  pentru .
timpurile noastre, și anume ; să comande un dric funerar pentru a merge în .
acea localitate de unde urmează a fi preluat corpul sau să angajeze o companie .
de pompe funebre din apropiere, pentru ca să se preocupe de repatrierea corpului cu avionul.
De regulă in acestă situație rudele caută posibilitatea cea .
mai convenabilă dupa preț, adică mai ieftin și după timp adică mai repede.

Dacă la capitolul după preț, nu mai avem ce adăuga, la celălalt capitol după timp, .
mai este câte ceva de menționat. În primul rînd se consideră, că dacă decedatul .
se va afla mai puțin timp pe drum atunci corpul se va păstra mai bine și aleg să.
fie expediat cu avionul crezînd că în acest caz timpul de la data decesului și pina la inmormîntare va fi mai scurt.

Este și nu este chear adevărat: totul, dar totul ține de competența, .
bunăvoința și aptitudinea celui care se preocupa de fiecare caz in parte.

A readuce corpul la baștină nu este business ci grija de aproapele

Nu vă putem reda prin cuvinte pe câte le-am vazut dealungul anilor în acest domeniu, însă am ținut neapărat să creăm această rubrică.

Cu parere de rău adesea persoana decedată nu se mai percepe ca pierderea aproapelui ci ca un obiect pe care dacă îi schimbă locul le pica ceva bani. În așa fel și respectul față de acel om este la fel ca la un oarecare obiect pe care poți să îl arunci, să îl trîntești, că doar nu “i-o fi nimic”.

Repatrierea persoanelor decedate, serviciu complet. Intrebari raspunsuri.

Întrebarea fregventă care apare atunci cand ajung să decidă cum umează a fi transportat decdatul, este sa aleagă din cele două oportunități posibile  pentru timpurile noastre, și anume ; să comande un dric funerar pentru a merge în acea localitate de unde urmează a fi preluat corpul sau să angajeze o companie de pompe funebre din apropiere, pentru ca să se preocupe de repatrierea corpului cu avionul. De regulă in acestă situație rudele caută posibilitatea cea mai convenabilă dupa preț, adică mai ieftin și după timp adică mai repede.

Dacă la capitolul după preț, nu mai avem ce adăuga, la celălalt capitol după timp, mai este câte ceva de menționat. În primul rînd se consideră, că dacă decedatul se va afla mai puțin timp pe drum atunci corpul se va păstra mai bine și aleg să fie expediat cu avionul crezînd că în acest caz timpul de la data decesului și pina la inmormîntare va fi mai scurt.

Este și nu este chear adevărat: totul, dar totul ține de competența, bunăvoința și aptitudinea celui care se preocupa de fiecare caz in parte.

imagine

Nu vă putem reda prin cuvinte pe câte le-am vazut dealungul anilor în acest domeniu, însă am ținut neapărat să creăm această rubrică.

Cu parere de rău adesea persoana decedată nu se mai percepe ca pierderea aproapelui ci ca un obiect pe care dacă îi schimbă locul le pica ceva bani. În așa fel și respectul față de acel om este la fel ca la un oarecare obiect pe care poți să îl arunci, să îl trîntești, că doar nu "i-o fi nimic".

Cum poate fi posibil acest lucru?

În cazurile în care persoana decedată a fost asigurată cu o poliță care prevede suportul cheltuelilor pentru servicii medicale și de repatriere.

În unele țări, precum Italia, în cazurile în care o persoană a decedat în urma unui accident rutier, aflându-se ca pasager sau fiind lovit de către un vehicul pe trecere de pietoni.

Noi vă oferim întreg pachetul de documente, pentru a obține compensatiile și despăgubirile pentru repatriere.

Unele state precum Republica Moldova, Italia , Germania, mai nou și Romania, oferă ajutor material familiei care a suportat cheltueli pentru repatrierea persoanei decedate.

În cazurile în care persoana decedată a avut copii minori la întreținere, aproape fiecare stat ofera suport material pentru întreținere și compensează o mare parte din banii cheltuiți pentru repatriere.

Datorită experienței pe care o avem, tehnicilor de îmbălsămare și vechi și noi, utilajului frigorific, condițiilor de păstrare, dar cel mai mult atitudinii și grija pe care o avem față de om, putem oferi garanții precum că persoana decedată va ajunge la locul de destinație într-o stare mai buna decât cum a fost preluată de la morga din strainătate (pare deocheată fraza dar știm despre ce vorbim).

În cazurile în care ;

- a trecut mult timp de la data decesului

- au fost neglijate condițiile de pastrare

- decesul a survenit in urma uni înec

- defunctul a fost supus temperaturilor înalte

- arsuri, traume cu dezmiembrare,   etc.

Vă oferim serviciu de restaurare, reconstituire, grimarea corpului pentru a putea fi inmormintat cu capacul deschis.

Remarcă ; sunt cazuri cand nu se mai poate face aproape nimic, însă noi incercam sa valorificăm și cea mai mica șansă.

Câteva lucruri foarte importante trebuie de știut atunci când ajungi să perfectezi actele pentru a transporta o persoană decedată peste hotare, mai ales daca repatrierea include tranzitul  prin mai multe țări și traversarea granițelor.

Unele state, chiar dacă sunt in UE, precum Polonia, nu sunt semnatare convenției privind transportarea persoanei decedate și în acest caz mai este necesar un document de la ambasadă care permite decedatului traversarea graniței de stat.

Pentru cetațenii Ucrainenei care urmeaza a fi transportat din spațiul UE este obligatoriu Pașaportul Mortuar semnat și sigilat de catre secția consulara.

Condiții și acte speciale sunt cerute la intrarea în Macedonia, Bosnia, Rusia și multe alte state își au specificul lor și cerințe, uneori chiar absurde, însa așa le sunt legile.